REPELENT

Mental Justice Hoodie

750 

Název kolektivu je inspirován žižkovskou solidární organizací Černá ruka, kterou po roce 1918 spoluzakládali František Sauer a Jaroslav Hašek. A právě na Žižkově v prostorách autonomního sociálního centra Klinika dílna vznikla. Cílem je propojovat jednotlivce a kolektivy, které se zajímají o grafiku, výrobu zinů a knih a rozšiřovat jejich sítě. V budoucnu je vize nabízet prostor lidem, kteří nemají zazemí ke své tvorbě. Plánují se také přednášky pro veřejnost spjaté s výrobou knih ale i praktické workshopy různých uměleckých technik. Mimo jiné probíhá spolupráce s grafickými dílnami z Mexika, převážně z Oaxaca de Juarez a Mexico City a pořádají se výstavy jejich grafik a plakátů. Nyní je Černá ruka součástí družstva Roleta39, kde se utváří komunitní umělecký prostor na podobné bázi, jako fungují právě v Mexiku.​

OTHERS